Take-Out Service

Har I en kælder, et lager eller lignende med brugte, udtjente, gammelt udstyr osv. det kan være gamle printere, servere, arbejdspladser, firewalls, routere, laptops - og alt andet IT udstyr, som er defekt, forældet eller på andenvis klar til at blive udstiftet.

JesWeCan kan tilbyde:

  • Alt vil blive forsvarligt og miljørigtigt behandlet.
    • Diske og medier bliver enten blive slettet eller skrottet efter jeres ønske. Hvis diske eller bånd ikke må forlade virksomhedens område, kan de blive skrottet hos jer på adressen.
  • Sletning foregår i samarbejde med en større dansk broker virksomhed.
  • Skrotning bliver fortaget af Stena Recycling.
  • Servere og storrage håndtering.
  • Videre salg af brugbare stykker hardware, som stadig er i god stand. 
  • Hardware som ikke længere er brugbart koster en kilo pris for at blive fjernet.


Send en email for at få mere information.