Vilkår og forretningsbetingelser


JesWeCan APS CVR 41424079

Spørgsmål vedr. vilkårene for samarbejde med JesWeCan APS kan rettes til os på

telefon +45 4040 5586 eller via e-mail til: jes@JesWeCan.dk


1. Priser

Alle priser angivet i tilbud og kontrakter er ekskl. moms og/eller andre lokale skatter og afgifter samt evt. fragt og ekspeditionsgebyr.


2. Betaling

Alle ydelser faktureres månedligt eller straks efter udførelse.

Betalingsbetingelser er standard netto kontant 8 dage, med mindre andet er aftalt.

 

Ved indkøb af hardware til installation kan dette gøres på vegne af kunden mod forudbetaling. Ved for sen betaling tillægges morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr 100 kr. Betaling sker ved bankoverførsel til vores konto i Arbejdernes Landsbank kontonummer:

5375-0243685

 

3. Ejendomsret

Ved levering af solgt udstyr bevarer JesWeCan APS ejendomsretten hertil, indtil der er sket fuld betaling af aftalt sum. Herunder også installation og reparation eller andre omkostninger forbundet med udstyret. Køber er derfor uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive eller på anden måde disponere over det solgte udstyr indtil betaling er sket.

 

4. Levering og installation

Levering, installation og opsætning af udstyr udføres til normal timepris for konsulentydelser. Evt. forsendelsesomkostning til fragt- og ekspedition betales af kunden. Levering finder sted på købers adresse, med mindre andet er aftalt skriftligt.

 

Kunden skal sikre at JesWeCan APS har fysisk adgang hvor påkrævet, for at kunne gennemføre installation uhindret. Eventuel ventetid, forgæves kørsel etc. medregnes i tidsforbrugsopgørelsen.

 

5. Returret

Der ydes ikke returret uden særskilt skriftlig aftale. underskrevet forud for bestilling. Returret betinges af at varer returneres ubeskadiget i originalemballage.

 

6. Konsulentydelser

Support, konfiguration, opsætning, installation og tilpasning tages ikke retur. Kundetilpassede løsninger såsom kabling, testudstyr, værktøj tages ikke retur.

 

7. Reklamation

Reklamation over den ydede service skal være JesWeCan i hænde senest 8 dage fra modtagelse af ydelse.

 

8. Ansvar

JesWeCan APS kan ikke gøres ansvarlig for skade påført kundens materiel. Dette gælder også skader som eventuelt nyt/defekt udstyr påfører eksisterende udstyr når disse sammenkobles.

JesWeCan APS kan ikke gøres ansvarlig som følge af driftstab, avancetab eller følgeskader.

 

9. Erstatning

JesWeCan APS kan ikke gøres ansvarlig for kundes driftstab, avancetab eller andet tab som følge af forsinket eller mangelfuld levering af JesWeCan APS leverede varer eller konsulentydelser.